O nama

naša osobna iskaznica

Lakota d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Zlatarska 11
10437 Bestovje

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080869376

OIB 89290098718

Račun kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb broj 1106665351
IBAN HR2424840081106665351 SWIFT RZBHHR2X

Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. 100% domaći kapital.

Član uprave: Tihomir Klement